Momek Group er Nord-Norges største totalleverandører til industrien, on- og offshore. Momek har virksomhet innenfor vedlikehold, modifikasjon, fabrikasjon, byggentreprenørskap og bemanning.


Miras Solutions AS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen fabrikasjon, vedlikehold, hydraulikk, multirør, elektro og overflatebehandling.


IMTAS er en tverrfaglig service og prosjekt entreprenør.

Vi tilbyr små og store prosjekter innenfor industri, bygg og anlegg.


Siden oppstarten av Helgeland Betongvarefabrikk i 1952 i Sjåneset har Helgeland Holding-konsernet med datterselskapene befestet seg som en av Nord-Norges største betongelementprodusenter, en av regionens største ferdigbetongleverandører og en av Norges største produsenter av betongflytebrygger.

Helgeland Holding AS er morselskapet i konsernet som i dag består av selskapene:

 


 

Helgeland cmyk center

Helgeland Plast AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AKVA group ASA. Vi holder til i Mo i Rana, nærmere bestemt i Båsmosjyen 4, med umiddelbar nærhet til Ranafjorden. Vi har gjennom flere tiår produsert og solgt oppdrettsmerder, plastrør, rørdeler og båter til kunder i hele Norge og i verden for øvrig. Vårt firma er ISO-EN 9001: 2008 og NS-EN 12201 sertifisert og våre prosesser i alle ledd er bygget opp for å gi kunden trygghet gjennom et godt og levende kvalitetsikrings- system. I årene som kommer vil vi forsterke vår satsning mot eksisterende og nye markeder og vi ser gjerne at dere velger oss som deres foretrukne samarbeidspartner!


Sintef Molab

Sintef Molab as er et flerfaglig laboratorium som arbeider innenfor fagområdene analytisk kjemi, materialteknologi og miljøovervåking og -rådgivning. Sintef Molab betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge.


Grotnes

Grotnes Steel er en internasjonal spesialist på bearbeiding av tykke stålplater. Grotnes Steel er kjent for kort leveringstid på skreddersøm» av høy kvalitet; derfor legger selskapet stor vekt på produksjonsteknologi og kvalitetssikring.


Verkstedsselskapet Glør AS er spesialister på konstruksjoner i stål og aluminium til industri og bygg.


Haaland Elektro leverer tjenester innen sterkstrøm, svakstrøm, telefoni, IT-løsninger, varme- og kjøleanlegg. Haaland VVS leverer alt innen rørleggertjenester i nybygg og renovering.


Norconsult avd. Rana driver med rådgivende ingeniørtjenester innenfor byggeteknikk, industri, samferdsel, VA, elektroteknikk, VVS, energi- og prosessteknikk og miljø, prosjekt og byggeledelse.


Øijord Aanes

Øijord Aanes AS har flere datterselskaper:

 • Øijord Aanes entreprenørforretning utfører tradisjonelle maskinentreprenøroppgaver som kommunaltekniske anlegg, veibygging, massetransport, fjellarbeid, tunneldrift, oppbygging av boligfelt samt andre typer grunnarbeider.
 • Mo Industritransport utfører spesial transport med tyngre kjøretøyer.
 • Anlegg Service tilbyr anleggstjenester som drenering og tunnelrensking, samt vedlikehold av veier, vannledninger, kloakk og jernbane.
 • Miljøteknikk Terrateam AS håndterer forurensede masser, produksjonsavfall og farlig avfall.

Mo Industripark

Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Sterke kompetansemiljøer og en avansert infrastruktur er blant faktorer som har lagt grunnlag for det livskraftige næringslivet i industriparken. Her utnyttes ressursene bedre og kostnader deles på mange i et lønnsomt fellesskap.


Avdelingen tilhører Siemens AS, Industry Sector, og leverer produkter og tjenester innenfor energi- og automatiseringsteknikk.


Avanti

Engineering relatert til maskinsyn og robotisering. Leverer automatiseringsløsninger for nye eller eksisterende anlegg, utvikler maskiner og leverer komplette anlegg hvor automatikk er en del av funksjonen.


Helse og Sikkerhet

Helse & Sikkerhet SA (H&S) tilbyr bedriftshelsetjeneste for alle typer virksomheter, hovedsakelig i Nordland. H&S tilbyr et omfattende opplærings- og kurstilbud innenfor helse, miljø og sikkerhet og har arbeidsmedisinsk poliklinikk for bedrifter i Rana-området.


Strand Shipping

Kjernevirksomheten til Strand Shipping er skipsmegling. Deres flåte teller rundt 20 skip. Strand Shipping frakter ‘tørrlast’. I tillegg tilbyd Stand Shipping clearing i Mo i Rana havn, samt andre norske havner.


Kunnskapsparken Helgeland (KPH) skal være en pådriver for økt konkurransekraft og vekst på Helgeland. Gjennom målrettet arbeid med kompetanse, innovasjon og samarbeid bidrar vi til å utvikle nærings- og samfunnsliv på Helgeland. KPH skal være en motor for å styrke kompetansenivået på Helgeland, bidra til å styrke innovasjonsaktiviteten i arbeidslivet på Helgeland og være en pådriver for økt samarbeid, utvikling og positiv markedsføring av Helgeland.


iTet logo

iTet AS tilbyr IT løsninger til private og offentlige virksomheter som gir kundene effektivitetsgevinster, kostnadsreduksjoner og tidsbesparelse, basert på bærekraftige og fremtidsrettede teknologiske løsninger. Dette med mål om utvikling av sterkere konkurransekraft og økt vekst. iTet har en visjon som sier «et sted å vokse.» Vi skal være et sted å vokse for våre kunder, medarbeider og samarbeidspartnere.


Mainteach

MainTech AS er et rådgivende ingeniørselskap med kjernekompetanse innen drift, vedlikehold, materialteknologi og inspeksjon.

LEAN-tankegangen står sentralt i MainTech, og selskapet jobber til daglig med kontinuerlig forbedring innen de fleste bransjesegmenter.

MainTech sine ingeniører har lidenskap og spisskompetanse på hvordan virksomheter kan øke effektiviteten, forbedre rutiner og være i forkant av det som skjer.


Se Nor_uten bakgrunn_1080

Vi produserer levende bilder for TV og bedriftsmarkedet. Film er et spennende medium som kan løse et bredt arsenal av kommunikative oppdrag som:

 • Bistå i markedføring av produkter eller tjenester
 • Belyse og beskrive sikkerhet og miljø
 • Markere deg som en attraktiv arbeidsgiver
 • Forsterke eller utvikle omdømme
 • Dokumentere hendelser eller prosesser

Når det skjer noe på Helgeland er vi med. Enten det er kulturelle begivenheter eller store utbyggingsprosjekter er vi ofte, og gjerne, med på å løfte prosjektet gjennom å levere levende bilder.


Lofthus_2

Lofthus AS driver rådgivende virksomhet innen omstillingsprosesser og forretningsutvikling generelt. Basert på lang erfaring i bedriftsmarkedet, både ovenfor privat og offentlig virksomhet, er markedsstrategi og samarbeidsmodeller for å øke konkurransekraft og gjennomslagsevne, en del av vårt tilbud


INVIS-logo (003)

Industrivisualisering AS er den eneste ingeniørbedriften i Nord-Norge som har spesialisert seg på bruk av 3D laserskanning og industrimåling. Vi kan identifisere problemer underveis i prosjekteringen før de oppstår, noe som sparer kunden tid og penger under gjennomføring. Det er samme personell som reiser ut i anlegg og utfører 3D laserskanning og industrimåling, som bruker disse dataene videre i prosjekteringen. Kunden kan derfor forholde seg til samme kontaktperson under hele prosjektet.


MoTest fra Motest

MoTest AS er et uavhengig inspeksjonsfirma som ble etablert i juni 2001 lokalisert i Mo Industripark, Mo i Rana. Vi har i hovedsak oppdrag for verkstedindustrien som er rettet mot on- og offshore aktivitet med komponenter til subsea-installasjoner, industrirør, vannkraftbransjen, transport, fjernvarme og prosessindustri.

Vi er godkjent som ekstern underleverandør til DNV-GL i forbindelse med sertifisering av sveisere/loddere:

 • Eksaminasjon ved fagkunnskapsprøve.
 • Bevitnelse, NDT og bedømming av praktisk prøve.

Juni 2015 ble vi godkjent som leverandør av NDT-tjenester til FMC Technologies.
Vi er 5 inspektører. Alle være inspektører er sertifiserte i henhold til ISO 9712, Nordtest Nivå 2. En inspektør godkjent i henhold til IWI-S/477. Nivå 3 tjenester utføres av DNV-GL

Kontrollmetoder: Visuell, Magnetpulver, Penetrant, Ultralyd, inkl.Austenittisk materiale, Radiografi (Røntkenrør 300 kv/Isotop Ir 192), Hardhetsmåling med portabelt utstyr, PMI.

 


Nordland lås og sikkerhet

Nordland lås & Sikkerhet leverer lås og adgangssystemer til bedrift og privatmarkedet. Vi er medlem av Norske Låsesmeder og er et autorisert TrioVing Sikkerhetssenter.