MIP Cluster er et bedriftsnettverk for leverandørbedrifter i Mo i Rana

Industribyen Mo i Rana har lange tradisjoner fra kraft -, mineral – og prosessindustri.

Leverandørbedriftene har levert gode løsninger og produkter til industrien gjennom flere år. Gjennom satsing og endringsvillighet har bedriftene også levert kvalitet inn til andre bransjer og industrier.Samarbeid mellom bedrifter og på tvers av disipliner, gjør at medlemsbedriftene er i stand til å levere komplette løsninger til kundene.

Medlemsbedriftene har over tid opparbeidet seg en lang industriell erfaring og kunne vise til leveransedyktighet.

 

I 2017 var den samlede omsetning for klyngen var på 1,9 milliarder kroner og antall ansatte i alle bedriftene 900 stykker.